شکل چراغ جلو ماشین لیفان 520 می توان شبیه به یک قطره باران به صورت افقی توصیف کرد. در سر چراغ که به سمت موتور است، یک تیزی وجود دارد و هر چه به عقب‌تر می‌رود، یک پهنا در آن وجود دارد و تمامی موارد مورد نیاز در همین کاسه چراغ کوچک قرار دارد. این مدل چراغ تمامی ویژگی‌های بالا دارد. چراغ جلو لیفان 520 فقط برای مدل 520 مورد استفاده قرار می‌گیرد و در دیگر مدل‌ها نمی‌توان آن‌ها را قرار داد.